Wat zijn Bach Bloesem Remedies?

Er zijn 38 verschillende remedies voor specifieke emoties en gemoedstoestanden. De 39ste, de Rescue Remedy, is een samenstelling van vijf remedies voor gebruik in noodgevallen.

37 van de 38 remedies worden verkregen uit wilde bloemen en bloesems van bomen. De uitzondering is Rock Water die wordt verkregen uit een natuurlijke bron met geneeskrachtige eigenschappen.

Hoe werken ze?
De Bach Bloesem Remedies behandelen, evenals andere vormen van natuurgeneeswijzen, de individuele persoon en niet de ziekte of symptomen van die ziekte. Ze werken specifiek op de emotionele gesteldheid van de betreffende persoon. Zo kunnen twee mensen met dezelfde fysieke klacht, bijvoorbeeld jicht, baat hebben bij totaal verschillende remedies. De één heeft zich misschien bij zijn ziekte neergelegd, terwijl de ander er ongeduldig mee omgaat, waardoor voor beiden verschillende remedies van toepassing zijn.

Het effect van de remedies is niet het onderdrukken van een negatieve houding, maar deze om te zetten in een positieve. Hierdoor wordt het eigen vermogen tot zelfgenezing gestimuleerd. Het fysieke systeem kan alle energie aanwenden om de strijd tegen ziekte of stress aan te gaan.

Ook als men geen lichamelijke klachten heeft, kan men baat hebben bij de remedies. Velen van ons vervallen tijdens periodes van moeilijkheden of grote vermoeidheid vaak in negatieve gemoedsstemmingen; ook dan zijn de remedies van onschatbare waarde voor het herstellen van het evenwicht voordat fysieke symptomen ontstaan.

De Bach Bloesem Remedies werden gecreëerd in de jaren 30 door Dr. Edward Bach. In de natuur vond hij de bloesems, die emoties gunstig beïnvloeden, door ons diep in ons wezen het corresponderende evenwicht te laten ervaren.

Hij maakte van deze 38 eenvoudige tincturen een verdeling in 7 groepen van emoties:

1. angst
2. onzekerheid
3. onvoldoende interesse in het hier en nu
4. eenzaamheid
5. overgevoeligheid
6. moedeloosheid en wanhoop
7. overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Onder nauwe samenwerking met het Bach Centre, Mount Vernon, zijn er meer moderne namen gegeven aan de originele groepen van Bach. Dit maakt ze meer toepasselijk aan de hedendaagse taal, terwijl het nog steeds vertrouwd is met de gekozen groepen van Bach. De nieuwe namen luiden als volgt:

1. Uw zorgen overwinnen
2. Ken uzelf
3. Leef bij de dag
4. Maak contact met anderen
5. Blijf bij jezelf
6. Vind hoop en geluk
7. Leven en laten leven

Deze tincturen zijn sindsdien bekend onder de naam "Bach Bloesem Remedies".

In de nabije omgeving van het Dr. Edward Bach Centre, niet ver van Oxford in Engeland, vond Dr. Edward Bach de meeste bloemen, waarvan hij de remedies maakte. Vandaag de dag worden de moedertincturen nog steeds gemaakt door de huidige beheerders van het Dr. Edward Bach Centre. De locaties van de bloemen zijn nog overwegend dezelfde als die door Dr. Edward Bach werden uitgekozen. De remedies worden nog steeds op dezelfde manier gemaakt zoals Dr. Bach dat zelf deed, waardoor de kwaliteit en integriteit van de remedies worden gewaarborgd.