Voor wie en wanneer bloesemremedies?
Voor wie en wanneer kan men de Bach Bloesem Remedies gebruiken/toepassen?

Bach Bloesem Remedies kunnen bij veel problemen hulp bieden; bij duidelijke fysieke klachten, maar ook bij vage klachten of bepaalde gevoelens of emoties waar u mee zit. U hoeft dus niet lichamelijk ziek te zijn en uw problemen hoeven niet groot te zijn om baat te kunnen hebben bij de bloesemremedies. De remedies zijn namelijk ook heel goed preventief te gebruiken, bijvoorbeeld als u een moeilijke tijd tegemoet gaat of oververmoeid bent.
 
Immers, in perioden wanneer het allemaal 'niet zo lekker gaat' kunnen mensen gemakkelijk in negatieve gemoedstoestanden vervallen. De Bach Bloesem Remedies kunnen dan van grote waarde zijn omdat ze kunnen helpen het evenwicht te herstellen vóór dat zich lichamelijke klachten gaan voordoen. Ook klachten die al langere tijd bestaan en wat meer ingewikkelder problemen kunnen positief beïnvloed worden door het gebruik van Bach Bloesem Remedies.
 
Zowel mens als dier kunnen last hebben van negatieve of 'lastige' emoties die hen uit balans brengen en beiden kunnen daarom gedurende alle fasen van hun leven baat hebben bij de remedies; tijdens perioden van geboorte en zwangerschap, ziekte, veranderingen, baby- en kindertijd, jeugd, volwassenheid en ouderdom. Naast mensen en dieren reageren ook planten, bomen en bloemen heel goed op een behandeling met de remedies.
 
Bach Bloesem Remedies zijn dus zeker ook zeer geschikt voor kinderen. De druppels kunnen hen helpen beter met (negatieve) emoties om te gaan, zoals bijvoorbeeld boosheid, angst of verdriet. Maar ook bij alledaagse probleempjes zoals zich niet goed kunnen concentreren, heimwee, pesten of gepest worden, faalangst of driftbuien bieden de remedies uitkomst.

Er zijn veel voorbeelden wanneer Bach Bloesem Remedies toe te passen zijn. Hieronder staan een paar voorbeelden, maar de mogelijkheden voor het toepassen van de Bach Bloesem Remedies zijn onbeperkt. Raak dus niet ontmoedigt wanneer uw "probleem" er niet tussen staat.

 • verandering van situaties zoals het weer naar school gaan, scheidingen, verhuizingen, verandering van baan enz.
 • bij zwangerschap en geboorte (voor zowel de moeder, de pasgeborene en/of de vader)
 • bij verlies van dierbaren
 • eenzaamheid
 • gevoelens van hopeloosheid en wanhoop bij ziekte, depressie enz.
 • traumatsiche ervaringen (zowel verleden als heden)
 • fobieen, zoals straatvrees, claustrofobie, angst voor de dood enz.
 • concentratie-stoornissen
 • hooggevoeligheid/sensiviteit
 • ondersteuning bij het ziekte-proces en het eventuele herstel hiervan
 • ondersteuning bij terminaal zieken en hun omgeving
 • kinderen die gepest worden
 • faalangst
 • steeds weer de zelfde "fouten" maken of in dezelfde vervelende situaties belanden
 • ADHD
 • boosheid
 • paniekstoornissen
 • hyperventielatie
 • slaapproblemen (inslapen, piekeren,
 • en nog veel meer.......